Samodzielni

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEIPM)

Młodzieżowe Biura Pracy (MBP)

Jedną z form działalności MBP są Kluby Pracy. Możesz w nich wziąć udział w zajęciach instruktarzowych z zakresu efektywnych form i sposobów poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej, praw i zasad rządzących rynkiem pracy. Takie zajęcia mogą być przydatne, ponieważ chronią Cię, jeśli jesteś bezrobotny/a oraz pomagają kształtować zaradność i poczucie pewności siebie.

Inną formą działalności MBP są Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ). Pracujący tam doradcy zawodowi docierają specjalnie oznakowanymi busami, oferując: prowadzenie zajęć grupowych, udzielanie informacji zawodowych oraz udzielanie porad indywidualnych. Służą pomocą młodzieży w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. To dobra oferta, jeśli mieszkasz w małym miasteczku lub na wsi. Pracownicy MCIZ mogą przyjechać na zaproszenie szkoły, klubu. Jeśli chcesz skorzystać z indywidualnego wsparcia, musisz zgłosić się do MCIZ, wcześniej umawiając się na spotkanie.

Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP)

Adresy Mobilnych Centrów Informacji możesz sprawdzić na stronie internetowej www.ohp.pl/index.php?id=64.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK)

Przydatne adresy

URZĘDY WSPIERAJĄCE POSZUKIWANIE PRACY

Jeśli szukasz pracy, możesz się zgłosić do Powiatowego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Urzędy te prowadzą krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy. Możesz tam również skorzystać z poradnictwa zawodowego, uczestniczyć w zajęciach klubu pracy lub korzystać z pomocy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Warto też szukać pracy przez Internet i przeglądając lokalne gazety.