Samodzielni

 

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEIPM) to regionalne jednostki Ochotniczego Hufca Pracy http://www.ohp.pl/ Dają Ci możliwość skorzystania z:

  • usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, grupowej i indywidualnej,
  • pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy,
  • ofert pracy, jeśli jesteś uczniem lub studentem w wieku od 15 do 25 lat.