Samodzielni

Mając 15–25 lat możesz również skorzystać z oferty Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK). Proponuje ono poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe). Możesz uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy. Jeśli masz ochotę możesz wziąć udział w zajęciach dotyczących takich zagadnień jak: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, poznawanie zawodów, zakładanie własnej firmy.