Samodzielni

Dla każdej młodej osoby stawanie się samodzielnym dorosłym jest ważnym i często trudnym procesem. Wspieramy osoby dla których osiągnięcie samodzielności jest szczególnie istotne; tylko dzięki własnej samodzielności będą mogli bowiem poradzić sobie w dorosłym świecie i budować swoją przyszłość. Jednocześnie jednak proces usamodzielnienia sprawia im większą  trudność, bo często nie ma wokół nich wspierających rodziców czy innych bliskich dorosłych.

W Fundacji Robinson Crusoe wierzymy, że warto podejmować wysiłek usamodzielnienia i wspieramy w tym młodzież. Uczymy młodych ludzi jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną - jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.

Samodzielność rozumiemy nie tylko jako mieszkanie oddzielnie, zarabianie pieniędzy i utrzymywanie się, lecz także jako umiejętność budowania dobrych relacji z innymi, dbanie o siebie i bliskich, świadome podejmowanie decyzji, branie za nie odpowiedzialności oraz rozwijanie się w różnych obszarach - zawodowym, osobistym, społecznym. Dlatego działania, które realizujemy są bardzo zróżnicowane.

Naszym głównym programem jest Wehikuł Usamodzielnienia. Wehikuły działają w różnych miastach w Polsce i zapraszamy do nich młodzież w wieku 16-24 lata. Każdy Wehikuł spotyka się co 2 tygodnie w rytmie roku szkolnego. Spotkania trwają kilka godzin i są poświęcone uczeniu się konkretnych umiejętności potrzebnych w usamodzielnieniu np. rozwiązywaniu konfliktów, składaniu wniosku o mieszkanie czy zarządzaniu własnym budżetem.

Osoby, które uczestniczą w Wehikule nazywamy Robinsonami i Robinsonkami, ponieważ - podobnie jak Robinson Crusoe – aby poradzić sobie w samodzielnym życiu – potrzebują nauczyć się wielu niezbędnych umiejętności. Robinsonowie z Wehikułów mogą m.in. brać udział w stażach zawodowych, sprawdzić się w roli  pracowników, a także przekonać czy wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością.

Każdego roku organizujemy też Obozy (Letni i Zimowy), podczas których, oprócz warsztatów o usamodzielnieniu, odbywają się także zajęcia sportowe i plastyczne. Na obozach można też poznać Robinsonów i Robinsonki z innych Wehikułów.

Fundacja opracowuje też narzędzia, które pomagają w osiąganiu samodzielności. W ciągu ostatnich dwóch lat wydaliśmy kilka publikacji: „Przewodnik Usamodzielnienia” oraz przewodniki „Ekonomia Robinsona” i "Usamodzielniaj się zdrowo". Stworzyliśmy również grę symulacyjną „Robinson na plusie”, która pomaga zrozumieć mechanizmy finansowe, doświadczyć działania tych mechanizmów oraz uczy, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. 

W osiąganiu samodzielności ważne jest wsparcie i pomoc dorosłych - osób z rodziny, pracowników instytucji czy wychowawców w domu dziecka. Dlatego prowadzimy warsztaty i szkolenia dla osób pomagających w usamodzielnieniu – opiekunów usamodzielnienia, pracowników socjalnych, rodziców zastępczych, wychowawczyń i wychowawców w domach dziecka, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 

Więcej o programach Fundacji można przeczytać na stronie internetowej www.fundacjarobinson.org.pl

Zapraszamy!