Samodzielni

     
Który z poniższych krajów jest największy?
Kanada
Rosja
USA