Samodzielni

     
Który z poniższych krajów jest największy?
Rosja
USA
Kanada