Samodzielni

Zgłaszanie przestępstwa Zgodnie z prawem, część przestępstw popełnianych w Polsce jest ścigana z urzędu, a część – na wniosek osoby pokrzywdzonej.  Jeśli przestępstwo jest ścigane z urzędu, policja i prokurator mają obowiązek podjąć  działania natychmiast po uzyskaniu informacji o popełnieniu przestępstwa.   Uwaga! Jeśli jako pokrzywdzony/a pogodzisz się ze sprawcą, nie spowoduje to zakończenia postępowania przez policję lub prokuraturę, czyli jego umorzenia.   Jeżeli przestępstwo jest ścigane na wniosek (np. w przypadku zgwałcenia, groźby karalnej), to Ty jako osoba pokrzywdzona decydujesz, czy chcesz, aby policja lub prokurator  prowadzili postępowanie. Jeśli w trakcie postępowania zmienisz zdanie, masz prawo cofnąć swój wniosek za zgodą prokuratora lub sądu, a wtedy postępowanie karne nie może być kontynuowane i zostanie  umorzone. Wyjątkiem jest przestępstwo zgwałcenia – nie można cofnąć złożonego wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo zgwałcenia.