Samodzielni

Pamiętaj! Masz prawo samodzielnie składać zażalenia na dotyczące Cię decyzje policji i sądu rodzinnego, takie jak zatrzymanie, czy umieszczenie w schronisku dla nieletnich.  Masz także prawo odwoływać się od wyroków o zastosowaniu środków wychowawczych oraz o umieszczeniu w zakładzie poprawczym.  Aby skutecznie złożyć zażalenie, musisz dokładnie czytać wszystkie doręczane Ci pisma i zawarte w nich pouczenia. Jeśli nie są one dla Ciebie zrozumiałe, zwróć się o wyjaśnienie do adwokata, pracownika sądu rodzinnego lub opiekuna.Pamiętaj! Zaskarżenie orzeczenia sądu musi nastąpić w ściśle określonym terminie. Po przekroczeniu tego terminu będzie ono bezskuteczne, czyli nie zadziała