Samodzielni

Zatrzymanie nieletniego Jeśli jesteś osobą nieletnią (w wieku 13-17 lat) i jesteś podejrzewana/y o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, policja ma prawo zatrzymać Cię i umieścić w policyjnej izbie dziecka. Można umieścić Cię w policyjnej izbie dziecka, jeśli zachodzi obawa, że ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie jest znana Twoja tożsamość (oznacza to, że policja nie zna Twojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania). O zatrzymaniu Cię niezwłocznie muszą zostać powiadomieni Twoi rodzice lub opiekunowie, a w ciągu 24 godzin także sąd rodzinny. Zatrzymanie Cię przez policję może trwać maksymalnie 72 godziny. Po tym czasie musisz zostać wypuszczona/y, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu Cię w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie leczniczym lub domu opieki społecznej. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o zatrzymaniu Cię przez policję, możesz złożyć zażalenie do sądu rodzinnego. Zażalenie mogą też złożyć Twoi rodzice lub opiekunowie oraz obrońca.