Samodzielni

 Zatrzymanie.  Policja może zatrzymać Cię, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś/aś przestępstwo. Możesz zostać zatrzymany/a, jeśli zachodzi obawa, że uciekniesz, ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie można ustalić Twojej tożsamości (policja nie zna Twojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania).  Jeśli zostaniesz zatrzymana/y, musisz natychmiast zostać poinformowana/y o przyczynach zatrzymania, o przysługujących Ci uprawnieniach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, a także zostać wysłuchana/y.  Możesz też złożyć zażalenie do sądu i domagać się zbadania, czy zostałeś/aś zatrzymany/a zgodnie z prawem.   Prokurator może zarządzić zatrzymanie Cię i przymusowe doprowadzenie, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że: -jako podejrzana/y nie stawisz się na wezwanie sądu; -będziesz utrudniać postępowanie.  Po zatrzymaniu zostaną Ci przedstawione zarzuty. Następnie zostaniesz przesłuchana/y w charakterze podejrzanego/podejrzanej.  Jeśli prokurator nie wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, musisz zostać zwolniony/a po upływie 48 godzin. Musisz także zostać niezwłocznie zwolniony/a, jeśli takie polecenie wyda sąd lub prokurator.