Samodzielni

Zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy rozejrzyj się i zastanów, czy nie grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli Twoje życie lub zdrowie jest narażone, nie jesteś zobowiązany/a do udzielenia pomocy. Zadzwoń na pogotowie i czekaj na przyjazd karetki. W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielą profesjonaliści, którzy są specjalnie do tego wyszkoleni. Jeżeli nie umiecie udzielić pierwszej pomocy a wypadek wydarzył się w miejscu publicznym możecie głośno zawołać i zapytać czy w pobliżu znajduje się jakiś lekarz lub ktoś kto wie jak udzielać pierwszej pomocy. Najważniejsza podczas sytuacji alarmowej jest nasza szybka reakcja, wykonanie telefonu na pogotowie i chociażby minimalna pomoc. Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w potrzebie jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art.162 kodeksu karnego. Jednak przepisy przewidują pewne wyjątki. Jednym z najważniejszych jest to, że udzielenie pomocy nie może zagrażać bezpieczeństwu. Innymi słowy, nikt nie nakłada na Ciebie obowiązku narażania własnego życia lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy oceń miejsce zdarzenia pod kątem Twojego bezpieczeństwa (pożar, ruch drogowy).