Samodzielni

Wylegitymowanie Głównym zadaniem policji jest wykrywanie przestępstw i zapobieganie im. Aby realizować to zadanie, policja ma prawo wylegitymować każdą osobę. Potocznie nazywa się to „spisaniem”. Wylegitymowanie oznacza, że musisz pokazać policjantowi dokument, na którym jest Twoje zdjęcie oraz dane osobowe: imię, nazwisko i adres. Jeśli podasz policji nieprawdziwe informacje – popełnisz wykroczenie, za które możesz zostać ukarany/a grzywną. Jeśli odmówisz podania swoich danych osobowych, policja będzie miała prawo Cię zatrzymać.  Przed wylegitymowaniem policjant ma obowiązek podać swój stopień, imię i nazwisko w taki sposób, żebyś np. zdążył/a je sobie zapisać, jeśli chcesz. Musi także powiedzieć, dlaczego chce Cię wylegitymować.