Samodzielni

Twoje prawa jako człowieka, dziecka i obywatela określają różne dokumenty, jak np.: Konwencja o prawach dziecka, Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), Konstytucja RP oraz inne ustawy. Wskazują one również, w jaki sposób należy te prawa chronić oraz ich przestrzegać. Jak pewnie wiesz, oprócz praw, każde państwo określa również nakazy i zakazy oraz przewiduje kary za ich nieprzestrzeganie. Część tych nakazów i zakazów jest ogólnie znana, np. "nie kradnij", "nie zabijaj". Istnieją jednak także te bardziej skomplikowane, które nie są powszechnie znane.