Samodzielni

Jeśli czytasz ten rozdział, to pewnie jesteś objęty/a jedną z form pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej. Jeśli tak, to znaczy, że możesz liczyć na pomoc w usamodzielnieniu. Pomoc ta to pierwszy etap w Twoim samodzielnym, dorosłym życiu. Możesz korzystać ze wsparcia, tak by móc osiągnąć swój własny, indywidualny sukces.  W tym rozdziale znajdziesz informacje o przepisach, które dotyczą Cię, jeśli przystąpiłeś/przystąpiłaś lub przystąpisz do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU) po 01 stycznia 2012 roku. Jeśli przystąpiłeś/aś do IPU przed 01 stycznia 2012 roku, opis obowiązujących przepisów znajdziesz w elektronicznej wersji Przewodnika Usamodzielnienia na stronie: www.fundacjarobinson.org.pl w zakładce „Publikacje” oraz na stronie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce www.wioskisos.org w zakładce „Jak pomagamy” > „Działania na rzecz praw dziecka”.  W tym rozdziale będziemy często posługiwać się skrótami PCPR i OPS. PCPR to powiatowe centrum pomocy rodzinie, a OPS to ośrodek pomocy społecznej.