Samodzielni

Dobrze, abyś wiedział/a, iż podstawową instytucją, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz uprawionych do świadczeń jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W jego skład wchodzą Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Abyśmy mogli korzystać z opieki zdrowotnej musimy obowiązkowo odprowadzać składki. Są one płacone przez Ciebie oraz pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te trafiają na konto NFZ-u, który zarządza systemem opieki zdrowotnej w całym kraju. Jeśli odprowadzane są składki z Twojego wynagrodzenia to jesteś ubezpieczony/a. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest solidaryzm społeczny. Oznacza to, że każdy ubezpieczony, bez względu na to, jak wysoka jest składka, którą płaci, otrzymuje takie same świadczenia opieki zdrowotnej. Masz zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	jesteś niepełnoletni/a , wówczas za zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny opiekun prawny -	skończyłaś/eś 18 lat i przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w szkole dziennej (np. studiujesz) -	otrzymujesz rentę rodzinną lub socjalną -	pracujesz na umowę-zlecenie lub umowę o pracę -	spełniasz kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej	  Musisz samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	masz ukończone 18 lat i nie przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w prywatnej szkole zawodowej lub zaocznej -	pracujesz na umowę o dzieło Aby ubezpieczyć się na własną rękę musisz wybrać się do najbliższego oddziału NFZ-u, potem zgłosisz się do ZUS-u, tam dowiesz się jaką składkę powinieneś płacić. 	 Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego nie możesz korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. W przypadku choroby będziesz musiał sam pokrywać koszty leczenia. Koszty te mogą być bardzo wysokie, dlatego warto się ubezpieczyć!  Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN	  Złamana, zwichnięta kończyna Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Suma: 132 – 355 PLN 	Omdlenie podejrzenie wstrząśnienia mózgu Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN Suma: 1160 – 1820 PLN	  Są jednak sytuacje, w których lekarz nie może odmówić Ci pomocy, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego.  -	Jeśli zgłosisz się do zakładu opieki zdrowotnej i wymagasz natychmiastowej pomocy a odmowa wiąże się z zagrożeniem Twojego zdrowia lub życia -	Jeśli opóźnienie w udzieleniu pomocy mogłoby spowodować-	 niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu -	Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie ukończyłeś 18 roku życia -	Jeśli jesteś w okresie ciąży, porodu i połogu	 Mankamentem opieki zdrowotnej jest oczekiwanie na wizytę. Jeżeli wskazany Ci termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, zapytaj o możliwość skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ. Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania dostępny jest na stronach internetowych oraz pod numerami informacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ. Na wizytę u lekarza masz prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji. Jeśli poradnia ustala konkretne dni do zapisywania, to łamie prawo. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Można ją wyrobić „od ręki” w siedzibie NFZ niezbędny jest dowód i aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu. Szczególną ochroną są objęte kobiety w ciąży. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.rodzicpoludzku.pl.

 

 

Dobrze, abyś wiedział/a, iż podstawową instytucją, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz uprawionych do świadczeń jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W jego skład wchodzą Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Abyśmy mogli korzystać z opieki zdrowotnej musimy obowiązkowo odprowadzać składki. Są one płacone przez Ciebie oraz pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te trafiają na konto NFZ-u, który zarządza systemem opieki zdrowotnej w całym kraju. Jeśli odprowadzane są składki z Twojego wynagrodzenia to jesteś ubezpieczony/a. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest solidaryzm społeczny. Oznacza to, że każdy ubezpieczony, bez względu na to, jak wysoka jest składka, którą płaci, otrzymuje takie same świadczenia opieki zdrowotnej. Masz zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	jesteś niepełnoletni/a , wówczas za zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny opiekun prawny -	skończyłaś/eś 18 lat i przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w szkole dziennej (np. studiujesz) -	otrzymujesz rentę rodzinną lub socjalną -	pracujesz na umowę-zlecenie lub umowę o pracę -	spełniasz kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej	  Musisz samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	masz ukończone 18 lat i nie przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w prywatnej szkole zawodowej lub zaocznej -	pracujesz na umowę o dzieło Aby ubezpieczyć się na własną rękę musisz wybrać się do najbliższego oddziału NFZ-u, potem zgłosisz się do ZUS-u, tam dowiesz się jaką składkę powinieneś płacić. 	 Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego nie możesz korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. W przypadku choroby będziesz musiał sam pokrywać koszty leczenia. Koszty te mogą być bardzo wysokie, dlatego warto się ubezpieczyć!  Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN	  Złamana, zwichnięta kończyna Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Suma: 132 – 355 PLN 	Omdlenie podejrzenie wstrząśnienia mózgu Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN Suma: 1160 – 1820 PLN	  Są jednak sytuacje, w których lekarz nie może odmówić Ci pomocy, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego.  -	Jeśli zgłosisz się do zakładu opieki zdrowotnej i wymagasz natychmiastowej pomocy a odmowa wiąże się z zagrożeniem Twojego zdrowia lub życia -	Jeśli opóźnienie w udzieleniu pomocy mogłoby spowodować-	 niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu -	Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie ukończyłeś 18 roku życia -	Jeśli jesteś w okresie ciąży, porodu i połogu	 Mankamentem opieki zdrowotnej jest oczekiwanie na wizytę. Jeżeli wskazany Ci termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, zapytaj o możliwość skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ. Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania dostępny jest na stronach internetowych oraz pod numerami informacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ. Na wizytę u lekarza masz prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji. Jeśli poradnia ustala konkretne dni do zapisywania, to łamie prawo. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Można ją wyrobić „od ręki” w siedzibie NFZ niezbędny jest dowód i aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu. Szczególną ochroną są objęte kobiety w ciąży. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.rodzicpoludzku.pl.

 

 

Dobrze, abyś wiedział/a, iż podstawową instytucją, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz uprawionych do świadczeń jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W jego skład wchodzą Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Abyśmy mogli korzystać z opieki zdrowotnej musimy obowiązkowo odprowadzać składki. Są one płacone przez Ciebie oraz pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te trafiają na konto NFZ-u, który zarządza systemem opieki zdrowotnej w całym kraju. Jeśli odprowadzane są składki z Twojego wynagrodzenia to jesteś ubezpieczony/a. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest solidaryzm społeczny. Oznacza to, że każdy ubezpieczony, bez względu na to, jak wysoka jest składka, którą płaci, otrzymuje takie same świadczenia opieki zdrowotnej. Masz zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	jesteś niepełnoletni/a , wówczas za zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny opiekun prawny -	skończyłaś/eś 18 lat i przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w szkole dziennej (np. studiujesz) -	otrzymujesz rentę rodzinną lub socjalną -	pracujesz na umowę-zlecenie lub umowę o pracę -	spełniasz kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej	  Musisz samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne jeśli:  -	masz ukończone 18 lat i nie przebywasz w domu dziecka -	uczysz się w prywatnej szkole zawodowej lub zaocznej -	pracujesz na umowę o dzieło Aby ubezpieczyć się na własną rękę musisz wybrać się do najbliższego oddziału NFZ-u, potem zgłosisz się do ZUS-u, tam dowiesz się jaką składkę powinieneś płacić. 	 Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego nie możesz korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. W przypadku choroby będziesz musiał sam pokrywać koszty leczenia. Koszty te mogą być bardzo wysokie, dlatego warto się ubezpieczyć!  Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN	  Złamana, zwichnięta kończyna Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Zdjęcie RTG 50 – 100 PLN But gipsowy 22 – 55 PLN Suma: 132 – 355 PLN 	Omdlenie podejrzenie wstrząśnienia mózgu Wizyta u lekarza w zależności od tytułu naukowego: 60 – 200 PLN Doba w szpitalu (łóżko, posiłek, konsultacja lekarza, pomiar ciśnienia, temperatury, pulsu) 270 PLN Tomograf komputerowy 360 – 500 PLN Rezonans magnetyczny 470 – 850 PLN Suma: 1160 – 1820 PLN	  Są jednak sytuacje, w których lekarz nie może odmówić Ci pomocy, nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego.  -	Jeśli zgłosisz się do zakładu opieki zdrowotnej i wymagasz natychmiastowej pomocy a odmowa wiąże się z zagrożeniem Twojego zdrowia lub życia -	Jeśli opóźnienie w udzieleniu pomocy mogłoby spowodować-	 niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu -	Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie ukończyłeś 18 roku życia -	Jeśli jesteś w okresie ciąży, porodu i połogu	 Mankamentem opieki zdrowotnej jest oczekiwanie na wizytę. Jeżeli wskazany Ci termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, zapytaj o możliwość skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ. Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania dostępny jest na stronach internetowych oraz pod numerami informacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ. Na wizytę u lekarza masz prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji. Jeśli poradnia ustala konkretne dni do zapisywania, to łamie prawo. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Można ją wyrobić „od ręki” w siedzibie NFZ niezbędny jest dowód i aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu. Szczególną ochroną są objęte kobiety w ciąży. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.rodzicpoludzku.pl.