Samodzielni

Tymczasowe aresztowanie Jeśli prokurator złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie, zostaniesz przekazany/a sądowi.  W ciągu kolejnych 24 godzin sąd musi podjąć decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Jeżeli sąd nie uwzględni wniosku prokuratora lub nie zdąży doręczyć swojej decyzji w ciągu 24 godzin – zostaniesz zwolniony/a.   Kiedy możesz zostać tymczasowo aresztowany/a? Możesz zostać tymczasowo aresztowany/a , jeśli zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem na to, że  popełniłaś/eś przestępstwo, a zachodzi obawa, że uciekniesz, ukryjesz się, będziesz nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub w inny sposób utrudniać postępowanie.  Tymczasowe aresztowanie może nastąpić także wtedy, gdy sprawa dotyczy poważnego przestępstwa zagrożonego karą co najmniej do 8 lat więzienia. Przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania sąd musi Cię przesłuchać.  Jedynym organem uprawnionym do zdecydowania o tymczasowym aresztowaniu jest sąd. Za każdym razem sąd musi określić, jak długo będzie trwało tymczasowe aresztowanie. Po upływie tego terminu musisz zostać zwolniona/y.Jeśli nie zgadzasz się z decyzją sądu o tymczasowym aresztowaniu, możesz złożyć zażalenie. Możesz napisać je samodzielnie, może je sporządzić także Twój obrońca.