Samodzielni

Wszystkie informacje pozyskane od pacjenta oraz jego rodziny czy opiekunów objęte są tajemnicą lekarską. Dotyczy ona nie tylko lekarza, ale wszystkich osób mających wgląd w dokumentację medyczną (pielęgniarka, rejestratorka). Obowiązuje ona również po śmierci pacjenta. Istnieją jednak przypadki, kiedy lekarz zwolniony jest z obowiązku jej zachowania, a niekiedy wręcz zobowiązany jest do ujawnienia pewnych informacji. Dotyczy to sytuacji, gdy zachowanie tajemnicy lekarskiej może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, pozyskane informacje są związane z przestępstwem, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy lub zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. Tajemnica lekarska obowiązuje w również w przypadku nosicieli wirusa HIV lub chorych na AIDS. Ponieważ nie ma ustawy ograniczającej wolności konstytucyjne nosicieli wirusa HIV czy chorych na AIDS. Tu jest jakieś powtórzenie, drugie zdanie chyba nie zostało wykasowane przy zmianach.