Samodzielni

Świadek Jeżeli widziałaś/eś, jak ktoś narusza prawo albo słyszałaś/eś o takiej sytuacji, masz społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Jeśli nie masz skończonych 18 lat, musisz powiedzieć o tym zdarzeniu osobie dorosłej, która w Twoim imieniu poinformuje policję lub prokuraturę. Obowiązek społeczny oznacza, że jeśli się z niego nie wywiążesz, generalnie nie grożą Ci prawne konsekwencje. Jednak jeśli zataisz dowody czyjejś niewinności lub nie zawiadomisz o planowaniu lub dokonaniu najpoważniejszych przestępstw (np. zabójstwa), możesz narazić się na odpowiedzialność karną.   Może zdarzyć się tak, że będziesz zobowiązany/a do wystąpienia w roli świadka, np. kiedy widziałeś/aś, jak ktoś popełnił przestępstwo. Świadkiem może być nawet małe dziecko, jeżeli jest ono zdolne do przekazania swoich spostrzeżeń