Formy pomocy dla studentów - zapomoga, stypendium

Formy pomocy dla studentów. Pamiętaj, że każda uczelnia wyższa państwowa lub prywatna powinna zapewnić możliwości wsparcia osób studiujących. Ustawa wymienia następujące:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium mieszkaniowe,
  • zapomogi.


Stypendia motywacyjne Jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce lub realizujesz swoje pasje (naukowe, artystyczne lub sportowe) możesz ubiegać się o stypendia oferowane przez organizacje pozarządowe. Takie zestawienie możesz znaleźć na stronie: www.mojestypendium.pl.
 

Pomocne informacje można znaleźć też na stronach:
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl
Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl
Fundacji Wojciecha Niewiadomskiego o lepsze jutro www.olepszejutro.pl
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia www.dzielo.pl