Samodzielni

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY KARALNE POPEŁNIONE W WIEKU 13 – 17 LAT Osobę, która ukończyła lat 13, a nie ukończyła lat 17, nazywamy nieletnim/nieletnią.   Sprawy dotyczące nieletnich prowadzi sąd rodzinny i nieletnich. Podstawą są przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.  Oznacza to, że jeżeli wejdziesz w konflikt z prawem jako nieletni/nieletnia, postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny i nieletnich.  Sąd rodzinny prowadzi także postępowanie w związku z demoralizacją. Takie postępowanie może być prowadzone w razie popełnienia czynu karalnego przed ukończeniem 13 lat, a także w sytuacji uchylania się od obowiązku szkolnego (wagary, używanie alkoholu, narkotyków, włóczęgostwo, prostytucja) w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat.