Samodzielni

Składanie zeznań Zadaniem świadka jest złożenie zeznań. To może być stresujące przeżycie. Możesz obawiać się negatywnej reakcji ze strony osoby, której dotyczą Twoje zeznania (np. sprawcy przestępstwa). Jeżeli boisz się, że z powodu złożenia przez Ciebie zeznań znajdziesz się w niebezpieczeństwie, powiedz o tym policjantowi lub prokuratorowi. Przepisy umożliwiają zachowanie w tajemnicy Twoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) oraz innych okoliczności, które mogłyby umożliwić ustalenie Twojej tożsamości (np. nazwy szkoły, do której chodzisz lub adresu placówki, w której mieszkasz). W takiej sytuacji przesłuchanie odbywa się w szczególnych warunkach, które gwarantują Ci anonimowość. W każdej sprawie możliwe jest też złożenie zeznań bez obecności oskarżonego/oskarżonej, jeżeli jego/jej obecność mogłaby wpłynąć na Ciebie krępująco.   Pamiętaj! Jeśli jesteś świadkiem, każdy kto będzie stosował wobec Ciebie przemoc lub groził Ci po to, abyś powiedział/a nieprawdę lub zataił/a część informacji, popełnia przestępstwo. Za to przestępstwo może zostać ukarany pozbawieniem wolności do 5 lat.  Osoba prowadząca przesłuchanie (np. policjant, prokurator czy sędzia) ma obowiązek poinformować (pouczyć) Cię o Twoich prawach jako świadka. Jeżeli pouczenie nie jest dla Ciebie zrozumiałe, poproś o dodatkowe wyjaśnienia. Twoje zeznania powinny być protokołowane (czyli zapisywane). Protokół musisz podpisać, ale zanim to zrobisz, przeczytaj go uważnie. Jeśli zauważysz, że Twoje zeznania zostały błędnie zapisane lub pominięto ważne informacje, zażądaj zmiany lub uzupełnienia protokołu. Podpisz protokół uzupełniony.