Samodzielni

Ze skierowaniem czy bez?  Pamiętaj! Do lekarzy specjalistów skierowania wystawia lekarz rodzinny. Bez skierowania uzyskamy poradę w następujących poradniach:  dermatologiczno-wenerologicznych  dla chorych na gruźlicę dla osób zakażonych wirusem HIV ginekologiczno-położniczych lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tytoniu okulistycznych onkologicznych stomatologicznych psychiatrycznych Uwaga! Jeżeli lekarz rodzinny wystawia skierowanie na badania, to musi wskazać miejsce, gdzie te badania trzeba wykonać. Na przykład, dostałeś skierowanie na badanie krwi, moczu i EKG. Twoja przychodnia ich nie wykonuje. Wówczas lekarz musi ci wskazać miejsce, w którym możesz te badania wykonać bezpłatnie. Jeżeli skorzystasz z dowolnego laboratorium - zapłacisz za badania z własnej kieszeni. Skierowanie do szpitala, nawet na tzw. planowe przyjęcia (czyli przyjęcia do szpitala na badania, operacje, zabiegi których termin można ustalić z wyprzedzeniem) może wystawić każdy lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu, nawet z gabinetu prywatnego, który nie podpisał kontraktu z NFZ. Jeżeli przed operacją muszą być wykonane badania, to robi je szpital na koszt szpitala. Nie wolno odsyłać pacjenta np. do lekarza pierwszego kontaktu celem wykonania tych badań.  Przyjęcia do szpitala bez skierowania są możliwe w sytuacjach nagłych, tj.: zatruć, urazów, porodu, stanu zagrożenia życia, w razie wypadku.