Samodzielni

Pamiętaj ! Pomimo wielkiego postępu jaki poczyniła medycyna przyczyny powstania chorób psychicznych nie są w pełni poznane.  Naukowcy wskazują na pewne znaczenie doświadczeń życiowych zmieniające się tempo życia wpływ stresu ale także na czynniki dziedziczne. Choroby psychiczne takie jak schizofrenia czy depresja to poważne i obciążające choroby. Zmieniają widzenie świata u chorego a także świat jego najbliższych. Poukrywane w genach informacje o chorobach rodziców i dziadków są przekazywane kolejnym pokoleniom . Należy jednak pamiętać że ziarno choroby musi paść na grunt który pozwoli jej "wykiełkować". Ten grunt to dbałość o własną kondycję psychiczną nasze wybory :kim być z kim być jakim być. Im te wybory będą bardziej trafne bardziej zdrowe i dobre tym mniejsze niebezpieczeństwo choroby nawet jeśli cierpieli na nią nasi najbliżsi.