Samodzielni

Rzecznik Praw Dziecka W Polsce na straży praw dziecka od 2000 r. stoi Rzecznik Praw Dziecka. Ma za zadanie bronić praw każdego dziecka do życia, rozwoju, ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. Ma też chronić przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem.  Do Rzecznika Praw Dziecka może się zgłosić każdy, kto podejrzewa, że łamane są prawa dziecka. Rzecznik nie zastępuje instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie, może jednak kontrolować ich postępowanie, przedstawiać swoje oceny, sugestie i wnioski, tak aby skutecznie chronić prawa dziecka. Jeżeli sytuacja tego wymaga, Rzecznik angażuje się w postępowanie sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych na prawach przysługujących prokuratorowi.