Samodzielni

 • Umowa na okres próbny „jest zawierana w przypadkach, gdy jedna albo obie strony przed podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pracy chcą poznać warunki przyszłego wykonywania pracy oraz wzajemne prawa i obowiązki w miejscu pracy." Zawarcie takiej umowy jest pozostawione swobodzie stron. Kodeks zastrzega tylko, że umowa o pracę zawarta na okres próbny może jedynie „poprzedzać” zawarcie umowy definitywnej (na czas nieokreślony, na czas określony lub wykonania określonej pracy) oraz że okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy”.
   
 • Umowa o pracę na czas określony. Charakterystyczną cechą tej umowy jest to, że zawierana jest na ściśle określony czas (może trwać zarówno kilka dni, miesięcy, jak i kilka lat). PAMIĘTAJ! Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Przerwa między tymi umowami nie może być dłuższa niż miesiąc. Zadbaj o to, aby pracodawca nie wykorzystał tego przepisu przeciw Tobie.
   
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy – długość trwania umowy o pracę uzależniona jest od okresu, w którym pracownik wykona pracę, na którą umówił się z pracodawcą, np. wybudowania obiektu, wykonania prac remontowych, zbioru plonów w gospodarstwie rolnym.
   
 • Umowa na czas zastępstwa to rodzaj umowy na czas określony. Pracodawcy mogą zawierać tego typu umowy w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn uzasadnionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i innych.
   
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem najlepszą ochronę stosunku pracy, np. pracodawca, wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony, musi podać przyczynę uzasadniającą jej rozwiązanie, a o zamiarze wypowiedzenia jej pracownikowi musi zawiadomić zakładową organizację związkową.


Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Dotyczy to wszystkich umów bez względu na rodzaj i czas ich trwania. W przypadku, gdyby umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie – nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika - potwierdzić pisemnie pracownikowi rodzaj umowy i jej warunki. Powyższe umowy zapewniają nam ubezpieczenie zdrowotne oraz liczone są do stażu pracy.
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Przerwa między tymi umowami nie może byc dłuższa niz miesiąc. Zadbaj o to, aby pracodawca nie wykorzystał tego przepisu przeciw Tobie.


Działalność gospodarcza. Może posiadasz umiejętności, które mógłbyś/mogłabyś wykorzystać, prowadząc własną działalność gospodarczą? Dowiedz się, jak ją rozpocząć (np. jak sporządzić biznesplan, pozyskać fundusze, rozliczać się z ZUS-em i urzędem skarbowym).
Dopełnienie formalności wcale nie jest takie trudne, jednak najpierw trzeba mieć pomysł na firmę (produkcja czy usługi), rozpoznany rynek i potencjalnych klientów. Dopiero wtedy warto zakładać własną jednoosobową działalność. Możesz się rozliczać sam/a z urzędem skarbowym lub znaleźć tanie biuro księgowe, które to zrobi za Ciebie. Pamiętaj, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, sam/a płacisz za siebie ZUS. Na szczęście możesz płacić ZUS i podatek oraz wypełnić deklarację podatkową przez Internet – musisz mieć tylko konto bankowe z możliwością obsługiwania go przez Internet. Według obecnego prawa możesz zawiesić działalność gospodarczą, jeśli nie masz dochodów lub jeśli z innych powodów nie możesz pracować. Jeśli to Twoja pierwsza własna firma, możesz otrzymać znaczną zniżkę przy opłacie ZUS-u, oczywiście na określony czas.