Samodzielni

Rodzaje czynów karalnych Czyny karalne to takie, za które prawo przewiduje karę. W polskim prawie są dwa rodzaje czynów karalnych: wykroczenia („drobniejsze ”) i przestępstwa („poważniejsze”).    Rodzaj czynu karalnego Jaka kara grozi za jego popełnienie Wykroczenie - grzywna (od 20 zł do 5 tys. zł), - areszt (od 5 do 30 dni), - ograniczenie wolności (1 miesiąc). Przestępstwo_- grzywna (od 10 stawek po 10 zł do 540 stawek po 2000 zł), - ograniczenie wolności (od 1 do 12 miesięcy), - pozbawienie wolności (od 1 miesiąca do 15 lat, 25 lat lub dożywotnio).