Samodzielni

  • Ile najmniej muszę mieć pieniędzy, żeby założyć konto?

To zależy od banku – wystarczy nawet 100 zł albo zadeklarowanie regularnych wpływów. Możesz mieć też  rachunek bez opłat, a na nim 1 zł. Są oczywiście konta z wymaganym znacznie wyższym saldem na rachunku – każdemu według potrzeb.

  • Co to są fundusze inwestycyjne?

To osobne instytucje, które zajmują się wyłącznie lokowaniem pieniędzy zebranych od inwestorów w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe (akcje, obligacje) i inne prawa majątkowe. Mają one rożne cele (gwarantowane, akcyjne, mieszane) i wynikającą z nich strukturę. Mogą być samodzielne albo stanowić element lokaty lub występować z ubezpieczeniem

Czytaj więcej w dziale: 
Zapytaj - doradztwo