Samodzielni

Przesłuchanie nieletniegoPolicja ma prawo Cię przesłuchać, jeśli podejrzewa Cię o popełnienie czynu karalnego. W przesłuchaniu musi uczestniczyć Twój rodzic lub opiekun, a jeżeli nie jest to możliwe – nauczyciel, przedstawiciel powiatowego centrum pomocy rodzinie lub organizacji społecznej zajmującej się pomaganiem młodzieży. Następnie sąd rodzinny ustala, czy popełniłeś/aś czyn karalny i czy zastosuje wobec Ciebie  środki opiekuńczo-wychowawczych lub poprawcze. W postępowaniu prowadzonym przez sąd rodzinny Ty oraz Twoi rodzice lub opiekunowie macie prawa strony. Oznacza to, że macie prawo brać udział w posiedzeniach sądu, składać wnioski oraz odwoływać się od orzeczeń wydawanych przez sąd. Masz także prawo do obrońcy.  Jeśli zdarzy się tak, że Twoje interesy są sprzeczne z interesami Twoich rodziców lub opiekunów (np. jesteś podejrzany o kradzież na szkodę rodziców lub opiekunów), zostanie Ci wyznaczony obrońca z urzędu.  Obrońca z urzędu to adwokat wyznaczony przez sąd do wykonania obowiązków Twojego obrońcy. Jego wynagrodzenie opłaca państwo.