Samodzielni

Jako pokrzywdzony/a masz prawo: - złożyć w komisariacie policji lub prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę (czyli przeciwko Tobie);   - złożyć wniosek o ściganie przestępstwa (jeśli jest to przestępstwo ścigane na wniosek - np. zgwałcenie lub groźba karalna);  - uzyskać rolę oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym;     - wnieść akt oskarżenia do sądu jako oskarżyciel prywatny w sprawach, w których przepisy prawa taki tryb postępowania przewidują, o czym poinformuje Cię policjant lub prokurator;  Jeśli uczestniczysz jako pokrzywdzony/a w postępowaniu karnym, możesz domagać się od sprawcy przestępstwa odszkodowania pieniężnego za wyrządzone szkody. Jeśli sąd uzna Twoje racje, to oprócz poniesienia kary przewidzianej w przepisach, sprawca będzie musiał zapłacić Ci odszkodowanie. Aby móc uzyskać takie odszkodowanie, musisz złożyć stosowny wniosek lub wnieść powództwo cywilne w postępowaniu karnym. Może to zrobić w Twoim imieniu prokurator.  Jeśli nie ukończyłeś/aś 18 lat, w realizacji Twoich praw jako osoby pokrzywdzonej powinni pomagać Ci rodzice lub opiekunowie. Jako pokrzywdzony/a możesz także żądać wyznaczenia adwokata z urzędu, jeśli nie stać Cię na jego opłacenie. Adwokat z urzędu będzie działał w Twoim imieniu, jeśli zechcesz wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy – obok prokuratora - w postępowaniu karnym,  - obok policjanta - w postępowaniu w sprawach o wykroczenie. Wynagrodzenie adwokata z urzędu pokrywa państwo.