Samodzielni

Każdy z nas w razie potrzeby chciałby mieć zapewnioną opiekę medyczną na odpowiednio wysokim poziomie. Konstytucja przyznaje Ci prawo do ochrony zdrowia. Jako pacjent masz prawo do: -	świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -	opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium (narady)  lekarskiego -	informacji -	tajemnicy informacji związanych z Tobą  -	wyrażenia zgody na wszelkie zabiegi -	dostępu do dokumentacji medycznej -	zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza -	poszanowania intymności i godności -	poszanowania życia prywatnego i rodzinnego -	opieki duszpasterskiej -	umierania w spokoju i godności -	przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie -	dochodzenia swoich praw Opis praw, przykłady ich łamania oraz informacje do kogo zgłosić się gdy czujesz, że Twoje prawa jako pacjenta zostały naruszone możesz znaleźć w publikacjach na stronie Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl