Samodzielni

Postępowanie karne to wszystkie czynności, jakie podejmuje policja, prokuratura lub sąd w danej sprawie w związku z popełnieniem czynu karalnego (np. zebranie dowodów, przesłuchanie świadków, przeprowadzenie rozprawy, wydanie wyroku).  Rodzaj postępowania karnego Kiedy jest prowadzone Postępowanie w sprawie o wykroczenie  Jeśli zostało popełnione wykroczenie. Postępowanie karne  Jeśli zostało popełnione przestępstwo.  W sytuacji konfliktu z prawem możesz znaleźć się w kilku rolach: świadka, osoby pokrzywdzonej lub sprawcy. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o Twoich prawach i obowiązkach, jeśli znajdziesz się w którejś z tych ról.