Samodzielni

POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia to często mobilizacja do tego, abyś zdobył/a kwalifikacje zawodowe, uzyskał/a odpowiednie wykształcenie zgodne z Twoimi możliwościami i dążeniami. Zapytaj swojego pracownika socjalnego, jakie formy wspierania rozwoju zawodowego są dostępne w Twojej gminie. Wiele organizacji pozarządowych proponuje osobom opuszczającym placówki opieki zastępczej udział w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej.