Samodzielni

Pieniądze na usamodzielnienie, poza określonymi przypadkami (np. przyznaniem mieszkania), przyznawane są po zakończeniu nauki, a więc w momencie zakończenia przyznawania świadczeń związanych z kontynuacją nauki. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na Twój wniosek.