Samodzielni

Pokrzywdzony/a Jesteś pokrzywdzonym/ą, jeśli  ktoś swoim zachowaniem naruszył Twoje prawo lub dobro chronione prawem.Dobra chronione prawem to Twoje życie, zdrowie, mienie, wolność seksualna, wolność osobista. Naruszenie Twoich dóbr chronionych prawem przez inną osobę jest przestępstwem. Często jest tak, że osoba pokrzywdzona jest jednocześnie świadkiem, ponieważ bezpośrednio uczestniczyła w zdarzeniu (np. została uderzona).