Samodzielni

PODEJRZANY Jeśli policjant lub prokurator przedstawił Ci zarzut popełnienia przestępstwa, to stajesz się podejrzany/a. Przedstawienie zarzutu polega na tym, że policjant lub prokurator w protokole z Twojego przesłuchania lub w odrębnym postanowieniu wskazuje Cię jako sprawcę czynu karalnego i określa dokładnie, na czym polega zarzucany Ci  czyn.       POUCZENIE O PRAWACH PODEJRZANEGO O Twoich prawach i obowiązkach jako podejrzanego/ej musisz zostać pouczony/a (tj. poinformowany/a) przed rozpoczęciem pierwszego przesłuchania.  Jeśli nie zostaniesz pouczony o swoich prawach, brak pouczenia nie może zadziałać na Twoją niekorzyść. Np. jeśli nie wiedziałaś/eś, że masz prawo odmówić wyjaśnień, może się zdarzyć, że złożysz wyjaśnienia na swoją niekorzyść. Masz wtedy prawo żądać, aby te wyjaśnienia nie były brane pod uwagę, bo nie wiedziałaś/eś, że możesz odmówić ich złożenia.