Samodzielni

Zgodę na wszelkie zabiegi medyczne musisz wyrazić przed udzieleniem Ci świadczenia medycznego. Wyrażasz zgodę na: -	pobyt w szpitalu, -	zabieg operacyjny, -	metody leczenia i diagnozy stwarzające podwyższone ryzyko, -	wszystkie inne badania i świadczenia medyczne.  Każda podjęta decyzja powinna być dla Ciebie jak najkorzystniejsza. W przypadku zabiegu operacyjnego lub innych zabiegów wiążących się z podwyższonym ryzykiem – wyrażasz zawsze pisemną zgodę. Taką zgodę możesz wyrazić jeśli jesteś pełnoletni/a. Jeśli ukończyłeś 16 lat, też możesz wyrazić swoją opinie ale wówczas konieczne jest również uzyskanie zgody Twojego opiekuna prawnego. Zawsze powinieneś być informowany o tym jak będzie przebiegało Twoje leczenie, lekarz powinien Cię wysłuchać i odpowiedzieć na Twoje pytania. Masz prawo do wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia, wynikach przeprowadzonych badań, rozpoznaniu (diagnozie) i rokowaniu na przyszłość. Lekarz musi wyjaśnić Ci proponowany sposób diagnozowania i leczenia, który powinien zawierać określenie stopnia ryzyka z tym związanego. Masz również prawo do rezygnacji z tych informacji, ale musisz określić z których informacji rezygnujesz. Za pacjenta, który nie może samodzielnie wyrazić zgody, decyzje podejmuje opiekun prawny, jeśli nie jest on dostępny, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy. Lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody sądu opiekuńczego, ale tylko w sytuacji, gdy są one natychmiast potrzebne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta. Lekarz powinien zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z Twoim leczeniem. Jeśli przebywasz w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami Ci bliskimi. Masz również prawo z tego zrezygnować. Sam możesz przerwać terapię. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią musi się do tego ustosunkować Twój opiekun prawny. Szpital nie może zbagatelizować Twojego żądania, jeśli z sobie znanych przyczyn chcesz wypisać się ze szpitala. Zawsze będziesz informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.   To Ty lub Twój opiekun prawny decyduje, komu (rodzinie, przyjaciołom, znajomym, mediom) i jakie informacje o Twoim zdrowiu mogą być przekazywane.