Samodzielni

PISMA URZĘDOWE Być może zdarzy się tak, że będziesz chciał/a złożyć pismo do instytucji państwowej lub urzędu (np. po to, żeby otrzymać decyzję administracyjną, złożyć skargę lub wniosek albo otrzymać jakieś zaświadczenie). Warto wtedy wiedzieć, jak powinien wyglądać taki dokument. Otóż każde pismo urzędowe zawiera : •	- nazwę instytucji lub urzędu do którego jest kierowane, np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie; •	- dane osoby, która składa pismo i/lub jej pełnomocnika (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres, na który ma być przesłana korespondencja w sprawie); •	- informacja, czego pismo dotyczy, np. odwołanie od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego; •	- opis sprawy, z którą zwracasz się do urzędu (jeśli nie jest to pierwsze pismo w tej sprawie, napisz także sygnaturę sprawy);  •	- podpis Twój lub podpis Twojego pełnomocnika; •	- listę załączników.  Pamiętaj! Jeśli w danej sprawie urząd/instytucja wyda niekorzystną dla Ciebie decyzję administracyjną, to przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji do "wyższego" organu - zwykle jest to samorządowe kolegium odwoławcze.   W każdej decyzji wydanej przez urząd czy instytucję znajdziesz pouczenie o trybie i terminie złożenia odwołania. Termin złożenia odwołania jest terminem zawitym, tzn. po jego upłynięciu złożone odwołanie nie będzie rozpoznawane (chyba że wykażesz, że urząd wydający decyzje nieprawidłowo powiadomił Cię o jej wydaniu lub z innych ważnych powodów nie mogłeś/aś złożyć we wskazanym terminie odwołania od decyzji, np. z powodu pobytu w szpitalu lub dłuższego pobytu poza miejscem zamieszkania).