Samodzielni

I.Ten pierwszy raz  Inicjacja seksualna zapada na zawsze w pamięć i może być wyjątkowo pozytywnym przeżyciem chwilą intymności, przyjemności i bliskości. Ale należy pamiętać, że wiązać się może z konsekwencjami takimi, jak zajście w ciążę oraz zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dlatego powinniście się do niej odpowiednio przygotować i nie traktować jej jako przygody, gdyż konsekwencje mogą rzutować na całe Wasze dalsze życie. Wiek inicjacji seksualnej zależy od wielu czynników, dlatego bywa różny w różnych częściach świata, kulturach i środowiskach. Zależy on bowiem od wyznawanej religii, kraju pochodzenia, wychowania rodzinnego, płci i wielu innych. Średnio dla dziewcząt jest to wiek ok. 14-15 rok życia, dla chłopców ok. 16-17 rok życia. Jednak nie są to sztywne ramy, które określają normę. Inicjacja seksualna jest indywidualną sprawą, dlatego to Wy sami powinniście zdecydować, czy już jesteście na nią gotowi.  Seks to decyzja dwóch osób! Pamiętajcie, że decyzja zarówno o rozpoczęciu współżycia, jak i o każdym następnym stosunku seksualnym, musi być dobrowolną decyzją dwóch osób! Każdy rodzaj nakłaniania czy przymuszania do współżycia jest nielegalny i surowo karany. Gwałt to rodzaj przemocy lub groźby, w wyniku której jesteście zmuszani do czynności seksualnej. Gdy zostaniecie ofiarą wykorzystania seksualnego, bez wahania zgłoście to policji i opiekunowi. Pozwoli to na szybsze zidentyfikowanie sprawcy i ukaranie go. Pomoc w takich sytuacjach oferują także specjalistyczne gabinety psychologiczne.