Samodzielni

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Obejmuje około 30 pierwszych sekund kontaktu – Twój wygląd, pierwsze gesty, pierwsze słowa. Te elementy przekładają się na ocenę Ciebie jako osoby – Twojego charakteru, wiedzy, umiejętności i intencji. Potem rozmówcy szukają w Twoim zachowaniu potwierdzeń pierwszego wrażenia. Może to być potwierdzenie pozytywne lub negatywne. Pozytywne - jeśli dostosowałeś/aś swoje zachowanie i ubiór do sytuacji. Negatywne - jeśli o to nie zadbałeś/aś. Na szczęście masz wpływ na pierwsze wrażenie. Poniżej opisane są czynniki wpływające na autoprezentację, czyli wrażenie, które wywieramy swoim zachowaniem i wyglądem.