Samodzielni

Stajesz się oskarżonym/ą, jeśli przeciwko Tobie wniesiony został akt oskarżenia.  Wniesienie aktu oskarżenia oznacza, że prokurator przekazał do sądu karnego pismo, w którym opisał, jaki czyn karalny jest Ci zarzucany. Dotyczy Cię wtedy zasada domniemania niewinności. Oznacza ona, że jesteś uznawana/y za niewinną/ niewinnego dopóki wina nie zostanie Ci udowodniona i  stwierdzona prawomocnym wyrokiem POUCZENIE O PRAWACH OSKARŻONEGO O Twoich prawach i obowiązkach jako oskarżonego/ej musisz zostać poinformowany/a na rozprawie sądowej po odczytaniu aktu oskarżenia. Takie pouczenie jest bardzo ważne!  Jeśli nie zostaniesz pouczony o swoich prawach, brak pouczenia nie może zadziałać na Twoją niekorzyść. Np. jeśli nie wiedziałaś/eś, że masz prawo odmówić wyjaśnień, może się zdarzyć, że złożysz wyjaśnienia na swoją niekorzyść. Masz wtedy prawo żądać, aby te wyjaśnienia nie były brane pod uwagę, bo nie wiedziałaś/eś, że możesz odmówić ich złożenia.   O Twoich prawach poucza cię policjant, prokurator lub sąd.