Samodzielni

Podczas przystępowania do IPU co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wskazujesz osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawiasz pisemną zgodę tej osoby. Musi ona zostać zaakceptowana przez dyrektora placówki (jeśli mieszkasz w placówce), a następnie przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej. Opiekun usamodzielnienia będzie Ci towarzyszył przez cały okres usamodzielnienia, czyli do momentu, kiedy program usamodzielnienia zostanie zrealizowany i opiekun dokona oceny końcowej procesu usamodzielnienia. Warto, abyś miał/a do niego zaufanie. Zadania opiekuna usamodzielnienia Opiekun usamodzielnienia to osoba, która wspiera Cię w zaplanowaniu Indywidualnego Program Usamodzielnienia oraz pomaga w jego realizacji