Opieka zastępcza

W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą bądź nie potrafią dobrze się Tobą opiekować, opieką otacza Cię państwo. Jeśli państwo zastępuje rodziców w opiece nad Tobą, to mówimy o "pieczy zastępczej". Prawo do pieczy zastępczej gwarantuje Ci Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.   OPIEKA ZASTĘPCZA Objęcie dziecka pieczą zastępczą wymaga zawsze postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich. W sytuacji wymagającej natychmiastowej decyzji dotyczącej opieki nad dzieckiem (np. jeżeli narażone jest bezpieczeństwo dziecka), decyzję taką mogą podjąć uprawnione służby, np. pracownicy pomocy społecznej, policja, kuratorzy lub sami rodzice. Jednak również w tej sytuacji ostatecznie decyduje sąd. Umieszczenie Cię w opiece zastępczej powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów pomocy Twojej rodzinie, a więc w ostateczności. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności należy skorzystać ze wszystkich możliwych form wsparcia dla Twojej rodziny, tak aby umieszczenie Cię w pieczy zastępczej nie było konieczne. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo lub życie. Aby Ci pomóc, instytucje państwowe powinny przede wszystkim pracować z Twoją rodziną.

W sytuacji, kiedy rodzice nie mogą bądź nie potrafią dobrze się Tobą opiekować, opieką otacza Cię państwo. Jeśli państwo zastępuje rodziców w opiece nad Tobą, to mówimy o "pieczy zastępczej". Prawo do pieczy zastępczej gwarantuje Ci Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.   OPIEKA ZASTĘPCZA Objęcie dziecka pieczą zastępczą wymaga zawsze postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich. W sytuacji wymagającej natychmiastowej decyzji dotyczącej opieki nad dzieckiem (np. jeżeli narażone jest bezpieczeństwo dziecka), decyzję taką mogą podjąć uprawnione służby, np. pracownicy pomocy społecznej, policja, kuratorzy lub sami rodzice. Jednak również w tej sytuacji ostatecznie decyduje sąd. Umieszczenie Cię w opiece zastępczej powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów pomocy Twojej rodzinie, a więc w ostateczności. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności należy skorzystać ze wszystkich możliwych form wsparcia dla Twojej rodziny, tak aby umieszczenie Cię w pieczy zastępczej nie było konieczne. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo lub życie. Aby Ci pomóc, instytucje państwowe powinny przede wszystkim pracować z Twoją rodziną.