Samodzielni

Odwołanie od decyzji urzędu Jeśli urząd wyda decyzję, z którą się nie zgadzasz, przysługuje Ci prawo do odwołania od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  Przeczytaj uważnie decyzję, którą wydał urząd. Znajdziesz tam również informacje o terminie, w jakim możesz się odwołać od decyzji urzędu (pouczenie). Aby rozpatrzono Twoje odwołanie, musisz przestrzegać podanych terminów.  Jak się odwołać od decyzji urzędu? 1.Napisz odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 2.Odwołanie to musisz złożyć w urzędzie, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz. Pamiętaj! Dodatkowo przygotuj jeden egzemplarz dla siebie. Na tym egzemplarzu pracownik urzędu przybije stempel i potwierdzi, że odebrał od Ciebie odwołanie. Będzie to dla Ciebie potwierdzenie, że odwołanie zostało złożone. Odwołanie można także przesłać do urzędu pocztą listem poleconym. Zachowaj wtedy dowód nadania;  3.Urząd przekaże Twoje odwołanie wraz z pełną dokumentacją Twojej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.