Samodzielni

Obrońca z urzędu Jako podejrzana/y lub oskarżona/y masz prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Możesz zaangażować go sam/a albo z pomocą rodziców lub opiekunów. Jeżeli nie masz ukończonych 17 lat i toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne, korzystasz z obowiązkowej pomocy obrońcy, którego z urzędu wyznacza Ci sąd.  Jeżeli chciałbyś/chciałabyś korzystać z pomocy obrońcy, a nie masz pieniędzy, możesz domagać się wyznaczenia obrońcy z urzędu. W tym celu musisz skierować wniosek do sądu.  We wniosku musisz wykazać, że nie masz pieniędzy na opłacenie obrońcy lub że jego opłacenie uniemożliwiłoby Ci bieżące utrzymanie się. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające Twoją sytuację majątkową. Wynagrodzenie przyznanego przez sąd obrońcy z urzędu pokryje państwo. Jeśli jednak zostaniesz skazany i w wyroku   obciążony/a kosztami postępowania, będziesz zobowiązany/a do zwrotu tej kwoty.