Samodzielni

Jako świadek  masz obowiązek: - mówić prawdę i nie zatajać niczego, co widziałeś/aś lub o czym słyszałeś/aś - jeśli złożysz fałszywe zeznania (czyli skłamiesz) lub zataisz prawdę (czyli nie podasz wszystkich znanych Ci informacji), narażasz się na odpowiedzialność karną; - stawić się na wezwanie (np. do sądu) – jeśli bez powodu lub z błahego powodu (tzw. nieusprawiedliwiona nieobecność) nie przyjdziesz na wezwanie, narażasz się na karę pieniężną. Jeśli nie stawisz się na wezwanie w postępowaniu karnym, możesz zostać przymusowo doprowadzona/y do sądu przez policję, a nawet zostać tymczasowo aresztowana/y;