Samodzielni

Jako pokrzywdzony/a masz obowiązek: - poddać się oględzinom i badaniom lekarskim, przesłuchaniu z udziałem lekarza lub psychologa; - złożyć zeznania w charakterze świadka.  Aby się dowiedzieć więcej, co oznacza bycie oskarżycielem posiłkowym lub oskarżycielem prywatnym, skontaktuj się z organizacjami udzielającymi porad prawnych: - www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy - Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych www.fupp.org.pl