Samodzielni

Obowiązki Jako podejrzany/a lub oskarżony/a masz obowiązek: - poddać się oględzinom ciała, pobraniu odcisków palców, - dać się sfotografować, - zgodzić się  na okazanie innym osobom (np. żeby mogły rozpoznać, czy to Ty popełniłaś/eś przestępstwo), - poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz innym badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na ciele (z wyjątkiem zabiegów chirurgicznych), - poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu z zachowaniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo dla Twego zdrowia; - stawić się na każde wezwanie policji, prokuratora i sądu, - zawiadamiać o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 3 dni. Jeśli nie będziesz przestrzegać tego ostatniego obowiązku, możesz zostać zatrzymany/a i przymusowo doprowadzony/a, a nawet tymczasowo aresztowany/a.   Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania lub pobytu i nie podasz nowego adresu, pisma z sądu będą wysłane na dotychczasowy adres. Nawet jeśli ich nie odbierzesz z poczty, zostaną uznane za doręczone (po dwukrotnym awizowaniu). Oznacza to, że nie będziesz mógł/mogła odwołać się od orzeczenia sądu, złożyć zażalenia lub apelacji, gdyż jest to możliwe tylko w ściśle określonych terminach rozpoczynających się od daty doręczenia pisma.