Samodzielni

Składanie zeznania podatkowegoJeśli zarabiasz, raz na rok masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, czyli rozliczyć się w urzędzie skarbowym z podatku, który płaciłaś/eś w ciągu roku. Dzięki temu urząd sprawdzi, czy zapłaciłaś/eś odpowiednią kwotę podatku.   Dochodu nie stanowią:  - alimenty,  - świadczenia z tytułu usamodzielniania (pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie), - świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki celowe lub okresowe i inne).  Oznacza to, że otrzymując takie świadczenia, nie musisz rozliczać się z nich w urzędzie skarbowym.Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym: Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej (jednoosobowej lub firmy), do złożenia PIT- u wystarczy Ci numer PESEL. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą do złożenia rozliczenia musisz posiadać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), składający się z kombinacji 10 cyfr. Po NIP zgłoś się do naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli nie masz dochodu, nie składasz deklaracji podatkowej.  Jeśli otrzymujesz rentę rodzinną, rozliczenia z urzędem skarbowym dokona za Ciebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Otrzymasz wtedy od ZUS-u PIT-40. ZUS rozliczy Cię z urzędem skarbowym tylko w sytuacji, kiedy renta rodzinna jest Twoim jedynym dochodem i w danym roku kalendarzowym nie zamierzasz skorzystać z żadnych odliczeń.  W innym wypadku (np. jeśli oprócz renty rodzinnej w danym roku miałeś/aś inne źródła dochodu) musisz sam/a dokonać rozliczenia podatku dochodowego. W tym celu do 10 stycznia musisz złożyć w ZUS-ie Oświadczenie dla celów dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT-12). Wówczas do końca lutego ZUS ma obowiązek sporządzić dla Ciebie PIT-11 (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).