Samodzielni

Obowiązek obrony Ojczyzny - kwalifikacja wojskowa 1 stycznia 2010 r. w Polsce przestał funkcjonować obowiązkowy pobór do wojska. Obecnie funkcjonuje armia zawodowa (Profesjonalne Siły Zbrojne). Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli, żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. W sytuacjach kryzysowych armia zawodowa może być wzmocniona przez Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) utworzone z żołnierzy rezerwy, z którymi zostały zawarte kontrakty na ochotnicze pełnienie służby wojskowej w ramach NSR. Wojsko Polskie przygotowało dla młodych ludzi zainteresowanych podpisaniem takich kontraktów ofertę odbycia służby przygotowawczej, która może trwać od 4 do 6 miesięcy, w zależności od stopnia wojskowego, na jaki chce się kształcić kandydat/ka. Jeśli zdecydujesz się na ochotnicze pełnienie służby wojskowej w ramach NSR, w trakcie odbywania służby przygotowawczej otrzymasz żołd, czyli wynagrodzenie (około 1000 zł brutto).  Więcej informacji na temat przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej znajdziesz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl.