Samodzielni

Dziś co szósty Polak posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich posiada takie orzeczenie pamiętaj, że osobie z niepełnosprawnością przysługują specjalne uprawnienia: -	możesz korzystać-	 z ulg  np. podatkowych, komunikacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń,  -	masz dodatkowe przywileje pracownicze np. dodatkowy urlop, przerwy w pracy;  -	możesz korzystać-	 z rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia np. w zakładach pracy chronionej  -	możesz otrzymać-	 przedmioty ortopedyczne, itp   Informacji dotyczących praw i problemów osób z niepełnosprawnością możesz znaleźć na stronie www.niepełnosprawni.pl. Szukaj wsparcia w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), więcej informacji www.pfron.org.pl oraz w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.