Samodzielni

Nerwica Wśród zaburzeń samopoczucia psychicznego znaczną część zajmują również nerwice. Dolegliwościom nerwicowym zawsze towarzyszy silny lęk. Często trudny do opisania bo czujemy, że jesteśmy pod wpływem bardzo silnego strachu tylko nie zawsze potrafimy podać jego powód. Ten strach "rozlewa" się na różne sfery naszego życia. Boimy się ludzi, ośmieszenia, kompromitacji. Lęk może dotyczyć szkoły, dużych zbiorowisk ludzkich. Możemy też czuć lęk przed  czymś nieokreślonym ale kiedy ten stan lęku utrzymuje się zbyt długo a my nie potrafimy się z nim uporać może spowodować dolegliwości, które przypominają choroby ciała. Może, na przykład, zacząć boleć brzuch, głowa, kończyny lub jakakolwiek inna część ciała. Możemy poczuć duszności, kołatanie serca; możemy poczuć słabość, bezwład, możemy zemdleć.  W nerwicach objawy bardzo przypominają choroby ciała. Zawsze zatem, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. To on potrafi ocenić czy objawy są obrazem choroby ciała czy choroby duszy.